• Selvmordsforebygging blant ungdom: En kvantitativ studie 

      Trnka, Djana (MAPO;2022, Master thesis, 2022)
      Bakgrunn: Selvmordsatferd og selvskading er et alvorlig folkehelseproblem. Blant unge voksne har man sett at tanker om å ta sitt eget liv har debutert allerede i tidlig skolealder. Økt fokus på psykisk helse i skolen og ...