• Psykisk helse blant asylsøkere og flyktninger. 

      Grøtvedt, Halldis (MAPO;2019, Master thesis, 2019)
      Stadig flere mennesker blir tvunget til å flykte fra sine hjem som følge av krig og konflikt. Antallet mennesker på flukt fortsetter å stige på verdensbasis til tross for at det i dag er få asylsøkere som når Europas ...