• Praksisstudienes betydning for utvikling av sykepleieridentitet 

      Berg, Kristin Louise (MAPO;2021, Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Artikkelen: Forståelse av egen sykepleieridentitet er viktig for bevisstgjøring av egen yrkespraksis, og praksiserfaringen i utdanningen er en sentral del av hvordan studentene utvikler seg som sykepleiere. Re ...