• Har oljen bidratt til å svekke arbeidsmoralen i Norge? 

      Halvorsen, Knut; van der Wel, Kjetil A. (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 21, nr. 4-2018, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-12-18)
      Fra tid til annen fremmes påstander om at oljerikdommen svekker den norske arbeidsmoralen. Sverige framholdes ofte som et eksempel på at arbeidsnormen lettere holdes i hevd i land som ikke kan tillate seg å slumre i oljerus ...