• Diskurser angående endring i sosialt arbeid 

      Hernes, Tove (Master thesis, 2023)
      Målet med dette studiet er å undersøke hva som kjennetegner diskursen om endringsarbeid i sosialt arbeid. I dagens mediebilde blir helse- og omsorgstjenester kritisert for å ikke yte gode nok velferdstjenester til befolkningen. ...