• Internasjonalt sosialt arbeid og andregjøring 

      Zabarauskaite-Salame, Violeta (Master thesis, 2016)
      Dette masterprosjektet handler om internasjonalt sosialt arbeid og andregjøring. Målet er å forstå og se nærmere på hvilke prosesser i internasjonalt sosialt arbeid som fører til andregjøring. Studien har en kvalitativ ...