• Norske husholdningers økonomiske tilpasning til finanskrisen 

      Nordeide, Knut (Master thesis, 2011)
      Hvordan tilpasser norske husholdninger seg økonomisk usikre tider? Jeg ønsker å få mer kunnskap om omfanget av forbruksreduksjoner, hvilke grupper som reduserer forbruket og hvilke forbruksområder som er mest og minst ...