• Forebygging av økonomiske problemer i NAV 

      Pedersen, Helene Eid (Master thesis, 2018)
      Denne avhandlingen ser på forebygging av økonomiske problemer blant brukere i NAV og drøfter hvilke faktorer som fremmer, eventuelt hindrer denne typen virksomhet. Problemstillingen kom opprinnelig fra Forbruksforsknin ...