• Å fortelle så folk leser - Reportasje med video og tekst 

      Dregelid, Solrun (Master thesis, 2016)
      De siste ti årene har reportasjer bestående av tekst og video blitt stadig vanligere hos nettavisene. Samtidig mangler mediebransjen kunnskap om hvordan tekst og video kan kombineres i disse reportasjene slik at begge deler ...