• Kronikkens sjanger og funksjon – en analyse av tekst og praksis 

      Dalen, Lars Sandved (Master thesis, 2023)
      I Norden har kronikken hatt en høy status helt siden starten, som var i den danske morgenavisa Politiken i 1905. Den fikk tidlig en prominent plass i avisene – gjerne i tilknytning til leder- og kommentarstoffet. Kronikk- ...