• Systemisk tankegang i behandling av anoreksi 

      Almli, Mia Holhjem (Master thesis, 2019)
      Denne oppgaven er en kvalitativ studie. Det er foretatt seks intervjuer, på fire forskjellige institusjoner i Norge. Intervjuene er gjennomført på sen høst 2018. Målet med disse intervjuene var å få et innblikk i valgene ...