• Foreldres fortellinger om det profesjonelle møtet på helsestasjonen. 

      Mathiesen, Ingunn (Master thesis, 2016)
      Bakgrunn for oppgava er et ønske om å få frem mer kunnskap om hvilke erfaringer foreldre har med det profesjonelle møtet og å lære noe av disse foreldrene som kan forbedre det profesjonelle møtet. Konteksten som jeg valgte ...