• «Å komme på rett spor» - En kvalitativ studie om betydningen av en omsorgsovertagelse 

   Jørstad, May-Live Aasebø (Master thesis, 2018)
   «Å komme inn på rett spor» Denne oppgaven handler om tre voksne som har opplevd en omsorgsovertagelse til fosterhjem da de var barn. Problemstillingen utforsker hvilken betydning en omsorgsovertagelse tillegges å få ...
  • Familieskolen, et hermeneutisk verksted 

   Læknes, Inger Katrine (Master thesis, 2017)
   I denne masteroppgaven vil jeg undersøke noen aspekter ved hva som oppleves hjelpsomt i systemisk fundert terapi med familier. Jeg har valgt å gjøre det ved å intervjue foreldre som har deltatt i en terapeutisk flerfamiliegruppe ...