• Sist, men ikke minst? Tilsynsførers pålagte oppgaver og makt 

      Prestholdt, Eli (Master thesis, 2015)
      Denne oppgaven handler om hvilke oppgaver tilsynsførere under samvær pålegges av Fylkesnemnda for sosiale saker og retten. Videre omhandler oppgaven hvilken kunnskap om barn og foreldre som kan tilføres oppgavene, slik at ...