• Et ungdomsblikk på foreldrekontroll 

      Edvartsen, Martine (Master thesis, 2018)
      Formålet: Formålet med masterprosjektet har vært å studere foreldrekontroll fra ungdommenes perspektiv og hvordan det henger sammen med tilfredshet med foreldre. Hensikten har vært å undersøke ungdom som opplyser å være ...