• Implementering av felleselementer i foreldreveiledning 

      Moen, Stine (Master thesis, 2021)
      Foreldreveiledning i barnevernet innebærer blant annet å jobbe endringsrettet i saker hvor barn blir utsatt for omsorgssvikt og mishandling. I Norge har vi et mangfold av foreldreveiledningsmetoder med dokumentert effekt. ...