• Tilknytning i familieveiledning 

      Harstad, Emma Johanne Gretland (Master thesis, 2022)
      Tilknytning i familieveiledning handler om hvordan tilknytningsteori blir brukt av familieveiledere til å styrke trygg tilknytning mellom barn og deres foreldre. Tilknytinngsteori ble introdusert av John Bowlby og har blitt ...