• Dukkenes helbredende magi - Bruk av dukker i familieterapi 

      Fosheim, Helene Byhring (Master thesis, 2015)
      Jeg har sett på bruk av dukker som symbolterapeutisk verktøy i systemisk familiebehandling, en litteraturstudie med utgangspunkt i et utvalg vitenskapelige artikler, med disse forsknings- spørsmålene: Hvordan kan bruk ...