• Et kritisk blikk på utviklingspsykologien i barnevernutdanningen 

      Aanes, Christine (Master thesis, 2021)
      Avhandlingen har satt søkelys på barnevernspedagog-studentenes faglitteratur representert ved et par sentrale bøker som de siste årene har vært rådende i utdanningene. Den har funnet at diskursen i litteraturen kan ha skapt ...