• Frivillig arbeid på barnehjem i lavinntektsland 

      Enlien, Malin Thoresen (Master thesis, 2022)
      Frivillig arbeid på barnehjem i lavinntektsland er populært, og det er flere byråer som tilbyr reiser til ulike land i flere verdensdeler hvor en, i en kort periode kan arbeide frivillig på et barnehjem. Den økende trenden ...