• Barnevernsansattes møte med foreldrekonflikter 

      Rasmussen, Jeanett Huseth (Master thesis, 2022)
      Introduksjon: Denne studien handler om barnevernsansattes møte med foreldrekonfliktsaker. Innen forskningen hevdes det at det foreligger et juridisk grenseland mellom barnevernloven og barneloven. Videre hevdes det at ...