• Diskursive ressursar i rusarbeid – ein analyse av praksisforteljingar 

      Selseng, Lillian Bruland (HiOA Avhandling;2017 nr 15, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2017)
      Korleis profesjonsutøvarar forstår rusproblem, har avgjerande betydning for korleis hjelpetilbodet til personar med rusproblem blir utforma. Denne avhandlinga rettar merksemda mot korleis profesjonsutøvarar sine forståingar ...