• Evaluering – symbol og metode 

      Høydal, Øyunn Syrstad (OsloMet Avhandling 2019;Nr 9, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2019)
      Til tross for at norsk statsforvaltning er pålagt å evaluere og har drevet utstrakt evalueringsvirksomhet i mer enn 30 år, finnes det liten kunnskap om konsekvensene av denne virksomheten. Denne avhandlingen er et bidrag ...