Show simple item record

dc.contributor.authorHalvorsen, Knut
dc.contributor.authorvan der Wel, Kjetil A.
dc.date.accessioned2019-01-07T08:36:52Z
dc.date.accessioned2019-01-18T13:41:58Z
dc.date.available2019-01-07T08:36:52Z
dc.date.available2019-01-18T13:41:58Z
dc.date.issued2018-12-18
dc.identifier.citationHalvorsen K, van der Wel Kaw. Har oljen bidratt til å svekke arbeidsmoralen i Norge?. Tidsskrift for velferdsforskning. 2018;21(04):274-295en
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn0809-2052
dc.identifier.issn2464-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/6525
dc.description.abstractFra tid til annen fremmes påstander om at oljerikdommen svekker den norske arbeidsmoralen. Sverige framholdes ofte som et eksempel på at arbeidsnormen lettere holdes i hevd i land som ikke kan tillate seg å slumre i oljerus og ukritisk trygdeforbruk. Slike forestillinger finnes også artikulert innenfor velferdskritisk fagteori. I denne artikkelen undersøker vi hvorvidt utviklingen i arbeidsinvolvering har vært mer fordelaktig i Sverige enn i Norge, slik disse teoriene gir grunnlag for å forvente. Vi benytter data fra International Social Survey Program på tre måletidspunkter (1997, 2005 og 2015). Arbeidsinvolveringen har økt i Norge, og til dels gått ned i Sverige. Dette gjelder særlig kvinner, lavt utdannede og trygdede. I begge land finner vi imidlertid en moderat nedgang i arbeidsinvolveringen blant unge mellom 20 og 30 år. Mulige forklaringer på disse overraskende resultatene er Norges tilbakeholdenhet med bruk av oljepengene, håndheving av arbeidslinja, men mindre rigid enn i Sverige, bedre og tryggere arbeidsmiljø, kortere ukentlig arbeidstid og mer fleksible arbeidsordninger tilpasset familieliv. Innstramminger i en rekke trygdeytelser har i Sverige blitt fulgt av redusert ikke-pekuniær arbeidsinvolvering, særlig blant svakere stilte grupper. Mangelen på innstramminger i Norge ser ikke ut til å ha svekket «arbeidsmoralen», slik mange har fryktet.en
dc.description.abstractA recurrent claim made in Norwegian public debate is that our oil income has made us lazy. In contrast to Sweden, which has no oil, Norwegians have allegedly indulged in uncritical spending on welfare benefits to the extent that work ethics have changed. Similar accounts can be found in welfare-sceptical theories. This paper investigates whether the development in work involvement has been more favourable in Sweden than in Norway. We used data from International Social Survey Program collected in 1997, 2005 and 2015. Work involvement has increased in Norway and slightly decreased in Sweden. For groups with traditionally weaker bonds to the labour market, the differences were even more pronounced, i.e. the development was more favourable in Norway. In both countries, however, we observed a moderate decline in work involvement among those aged 20–30 years. Possible explanations include strict regulation of oil revenue spending, a strong work approach linked to welfare benefits, more favourable working conditions, shorter working hours and better work–life-balance. Cutbacks in the Swedish welfare system in recent decades have not been accompanied by stronger non-pecuniary work involvement. The lack of welfare cutbacks does not seem to have undermined work ethics in Norway.en
dc.language.isonben
dc.publisherUniversitetsforlageten
dc.relation.ispartofseriesTidsskrift for velferdsforskning;Årgang 21, nr. 4-2018
dc.relation.urihttps://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskning/2018/04/har_oljen_bidratt_til_aa_svekke_arbeidsmoralen_i_norge
dc.rights© 2018 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).en
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
dc.subjectArbeidsmoraleren
dc.subjectArbeidsinvolveringeren
dc.subjectPetromaniaen
dc.subjectArbeidslinjaen
dc.subjectNorgeen
dc.subjectSverigeen
dc.titleHar oljen bidratt til å svekke arbeidsmoralen i Norge?en
dc.typeJournal article
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2019-01-07T08:36:52Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2018-04-01
dc.identifier.cristin1651200
dc.source.journalTidsskrift for velferdsforskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

© 2018 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2018 Author(s). This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons CC-BY-NC 4.0 License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).