Show simple item record

dc.contributor.advisorOterholm, Knut
dc.contributor.authorBerg, Torild Andrea
dc.date.accessioned2011-04-04T12:09:56Z
dc.date.available2011-04-04T12:09:56Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/647
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan bibliotekansatte vurderer tilrettelagt litteratur som er beregnet for voksne innvandrere. Hovedtema er holdningene de bibliotekansatte har til tilrettelagt litteratur og hvordan de velger å formidle litteraturen til innvandrere. Masteroppgavens empiriske materiale har fremkommet gjennom kvalitative intervju med 9 bibliotekansatte i 5 folkebibliotek på ulike steder i Norge. Intervjuene er utført individuelt og datainnsamlingen er basert på et strukturert intervju. Kvalitativ metode er valgt fordi den er best egnet til å belyse problemstillingen som omfatter en kartlegging av holdninger. Problemstillingen for oppgaven var: Hvilke holdninger har bibliotekansatte til tilrettelagt litteratur som er rettet mot voksne innvandrere? Dette utdypes gjennom to spørsmål. 1. Hvordan vurderer bibliotekansatte den tilrettelagte litteraturen rettet mot innvandrere? 2. Innenfor hvilke rammer og under hvilke betingelser formidles den tilrettelagte litteraturen rettet mot innvandrere? Funnene i undersøkelsen tyder på at den tilrettelagte litteraturen for målgruppen prioriteres lavt og at ansatte og ledelse har lite kunnskap om tilrettelagt litteratur. Bibliotekansatte som har dette som spesialområde leser ikke litteraturen, noe som kan tyde på at litteraturen ikke fenger og har lav status.nob
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Litteraturvitenskapelige fag: 040en_US
dc.subjectTilrettelagt litteratur
dc.subjectVoksne innvandrere
dc.titleDet er ikke noen storm rundt den hylla der : bibliotekansattes vurdering og formidling av tilrettelagt litteratur for voksne innvandrereen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record