1932-6203
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som 1932-6203