Show simple item record

dc.contributor.authorJohnsen, Åge
dc.contributor.authorLunde, Stig
dc.date.accessioned2011-02-23T12:03:42Z
dc.date.available2011-02-23T12:03:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationJohnsen, Å. & Lunde, S. (2011). Ledelsesidealer i Forsvaret. Magma - Tidsskrift for økonomi og ledelse, 14 (1), 40-48en_US
dc.identifier.issn1500-0788
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/609
dc.description.abstractLedelsesfaget trenger empiriske studier av ulike teoriers nedslagsfelt i praksis. Denne artikkelen analyserer ledelsesidealene i Forsvaret etter 1945 i forhold til teoriutviklingen i ledelsesfaget. Forsvaret er interessant å studere fordi Forsvaret har en lang tradisjon i ledelsesutvikling, og Forsvaret har utdannet mange ledere til næringslivet og offentlig forvaltning. Ledelsesidealene i Forsvaret har gått fra adlydelse til medvirkning, fra sentralisering til desentralisering, fra å være opptatt av rutiner til å vektlegge initiativ og fra fokus på handlinger til fokus på virkninger. Ledelsesidealene i Forsvaret har slik sett i store trekk fulgt utviklingen i ledelsesfaget og speilet endringer i samfunnet ellers, med to viktige unntak. For det første, Forsvarets ledelsesidealer er sammensatte, men har beholdt tradisjonelle autoritære ledelsesformer. For det andre, dagens ledelsesideal er oppdragsbasert ledelse hvor desentralisering er viktig, men dette idealet utelukker likevel ikke visse former for sentralisering. Forklaringer på dette komplekse bildet kan være at ledelse i Forsvaret både er sterkt preget av kjerneoppgavene og er situasjonsavhengig.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherFagbokforlageten_US
dc.relation.ispartofseriesMagma - Tidsskrift for økonomi og ledelse;14 (1)
dc.subjectForsvareten_US
dc.subjectNorgeen_US
dc.subjectLedelseen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.subjectMilitær ledelseen_US
dc.titleLedelsesidealer i Forsvareten_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttp://www.magma.no/?nid=210692


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record