Show simple item record

dc.contributor.advisorLefdal, Else Margrethe
dc.contributor.advisorSolbø, Hildegunn
dc.contributor.authorJohansen, Vilde
dc.date.accessioned2018-04-04T10:57:00Z
dc.date.available2018-04-04T10:57:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5834
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg en del av sløydens historie i norsk grunnskole og retter oppmerksomheten på hvordan fagets historie kan brukes i dagens undervisning. Formålet med oppgaven er å rett et fokus mot trearbeid i for grunnskolen og bidra til oppmerksomhet rundt emnet. Masteroppgavens problemstilling er; Hva kan videreføres og fornyes fra et historisk læreverk i sløyd for å styrke dagens undervisning i trearbeid? Oppgavens empiri bygger på en praktisk undersøkelse av læreverket Hjelp til selvhjelp, Sløidlære for skole og hjem, forfattet av Hans Konrad Kjennerud (1911), som var en sentral person ved innføring av sløyd i norsk grunnskole. Den praktiske undersøkelsen består av en gjennomførelse av de 25 obligatoriske oppgavene i læreverket etter Kjenneruds læregang. Den praktiske innfallsvinkelen for undersøkelsen har gitt meg en unik innsikt i læreverket, som danner et grunnlag for oppgavens drøftingskapittel. Undersøkelsen drøftes opp imot oppgavens kontekst som omhandler tidligere relevant forskning, teoretisk forankring, trearbeid i dagens skole og fremtidens skole. Gjennom denne oppgaven aktualiserer jeg elementer fra læreverket til Kjennerud som kan være utgangspunkt for inspirasjon for skolen i dag og med tanke på det forestående arbeide med fagfornyelse (Kunnskapsdepartementet, 2017).en
dc.description.abstractThis Master’s Thesis addresses a part of sloyd history in the Norwegian public school system and draws attention to how the history of the subject can be adapted to modern teaching. The purpose of the thesis is to shine a light on woodworking in the primary school grades, and to raise awareness on the subject. The problem definition is: What can persist and what can be renewed from a historic sloyd-textbook with the purpose of strengthening modern education in woodworking? The empiricism of this thesis builds upon a practical study of the textbook Hjelp til selvhjelp, Sløidlære for skole og hjem, penned by Hans Konrad Kjennerud (1911). Kjennerud was a key figure in the introduction of sloyd in the Norwegian primary school. The practical study consists of a fulfilment of the 25 obligatory tasks in the textbook, in accordance with Kjenneruds educational progression. The practical angle of this research has given me a unique insight into the learning materials, thus forming the basis of the Thesis’ discussion. My research is then discussed in context with the thesis, which consists of earlier, relevant research, theoretical foundation and woodworking in the modern school. Through this thesis I actualize elements from the Kjenneruds learming material, which can be a starting point as inspiration for the ongoing educational modernisation of the Norwegian school system. (Kunnskapsdept. 2017).en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectSløyden
dc.subjectUndervisningen
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.titleAktualisering av Sløydtradisjoner. En studie av et historisk læreverk i sløyden
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record