Show simple item record

dc.contributor.advisorLutnæs, Eva
dc.contributor.advisorSøyland, Inger Marie
dc.contributor.authorHassel, Raimo
dc.date.accessioned2018-04-04T07:58:04Z
dc.date.available2018-04-04T07:58:04Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5832
dc.descriptionMaster i estetiske fagen
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg Kunst og håndverkslæreres underveisvurdering og hvordan de ivaretar en elevers skapergnist i det de veileder. Jeg har gjort en casestudie av tre lærere og kartlagt deres posisjoneringer og holdninger til omstridte begreper som kreativitet, ekspressivitet og dannelse. OECD-forskning peker på at kreativitet er en sammensatt kompetanse, uavhengig av spesifikke oppgaver eller fag. På bakgrunn av fem aspekter av kreativitet har jeg sett hvordan lærerne praktiserer underveisvurderingen og ansporer elever for videre arbeid. Læreplanene tilsier at vurderingen skal være mål- og kriteriebasert. Ifølge opplæringsloven skal man ikke inkludere innsats eller holdninger i vurderingen av elever. Likevel er disse faktorene vanskelige å holde unna vurderingen siden man i Kunst og håndverk helst måler helhetlige prosesser. Masteroppgaven fokuserer på hvilke konkrete erfaringer et utvalg lærere har, og hvordan de håndterer underveisvurdering gjennom generelle veiledningsstrategier og i enkeltsituasjoner. Mitt mål er å trekke fram Kunst og håndverkslærernes virkelighet gjennom levende eksempler og forsøke å sammenfatte problemstillinger til modeller som kan være til nytte og hjelp for nye lærere i faget.en
dc.description.abstractThe thesis deals with Arts & Crafts teachers’ standards of formative assessment and how they maintain the students’ creative eagerness as they supervise their students’ works. I have done a case study of three teachers and mapped their positions and attitudes concerning disputed, but important terms such as creativity, expressivity and personal development. Research from the OECD indicates that creativity is a composite capacity, independent of specific tasks or subjects. Based on five aspects of creativity, suggested by OECD, I have observed how teachers practice their formative assessment and spur students on for continuous work. The curriculum states that all assessment must be criteria and measurement based. The students’ effort, diligence and aspiration are not to be considered in the assessment, according to Norwegian Educational Law. Nonetheless, these factors seem hard to exclude, since Art & Crafts teachers mostly assess the quality of holistic processes and practices. The thesis focuses on the tangible experiences of a selection of teachers, and how they manage their formative assessment through general strategies or in specific situations. My aim is to describe Arts & Crafts-teachers’ realities through vivid examples and illustrations and attempt to summarize their issues into models that can be of use to new professions.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectKunst og håndverken
dc.subjectUnderveisvurderingen
dc.subjectLæreplaneren
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Folkekunst, kunsthåndverk: 123en
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en
dc.titleLærer, jeg er ferdig! Faglæreres tanker og praksis rundt elevers motivasjon og mening ved vurdering for læring i skolefaget Kunst og håndverken
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record