Show simple item record

dc.contributor.authorUtne, Inger
dc.contributor.authorGrov, Ellen Karine
dc.contributor.authorKjerland, Linn Elise
dc.contributor.authorRønning, Mette
dc.contributor.authorRodrigues-Aranda, Claudia
dc.contributor.authorRasmussen, Hege Lund
dc.contributor.authorLøyland, Borghild
dc.date.accessioned2018-01-03T13:22:39Z
dc.date.accessioned2018-02-23T12:19:16Z
dc.date.available2018-01-03T13:22:39Z
dc.date.available2018-02-23T12:19:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationUtne I, Grov EK, Kjerland, Rønning M, Rodrigues-Aranda, Rasmussen HL, Løyland B. Oversettelse og kulturell tilpasning av Attentional Function Index (AFI). Sykepleien Forskning. 2017en
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5680
dc.description.abstractBakgrunn: Antall krefttilfeller blant eldre øker sterkt, og i forbindelse med behandlingen kan kreftpasienter være utsatt for kognitive endringer. Mange av dem som overlever kreft, får nedsatt oppmerksomhet og konsentrasjon samt dårligere hukommelse. Attentional Function Index (AFI) er et instrument for å kartlegge kognitive prosesser, og det er utviklet i USA. Hensikt: Å redegjøre for oversettelsen og pilottestingen av den norske versjonen av AFI. Metode: Tre forskere med kunnskap om psykologi, sykepleie og kreft, en psykolog med spesialkjennskap til kognitive instrumenter og en brukerrepresentant utgjorde ekspertgruppen i oversettelse og kulturell tilpasning av instrumentet. En autorisert translatør deltok aktivt i arbeidet. I pilottesten av den norske versjonen rekrutterte vi personer > 60 år etter «snøballmetoden». I alt ble 114 personer mellom 60 og 90 år rekruttert til utprøvingen. Vi ba tolv av disse spesielt om å kommentere instrumentet. Resultat: Ekspertgruppens medlemmer kom med tilbakemeldinger basert på sin kompetanse. Brukerrepresentanten ville ha et enkelt og forståelig språk som ikke var støtende, og translatøren hadde lingvistiske innspill. Femten personer kommenterte spesielt ett av spørsmålene. Konklusjon: Å inkludere en bruker og en translatør i oversettelsesprosessen kan bedre valideringen. Vi anbefaler at slike prosesser gjøres tilgjengelige for fremtidige brukere av oversatte instrumenter.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk sykepleierforbunden
dc.subjectEldreen
dc.subjectKartleggingen
dc.subjectKreften
dc.titleOversettelse og kulturell tilpasning av Attentional Function Index (AFI)en
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2018-01-03T13:22:39Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttp://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2017.64646
dc.identifier.cristin1534975
dc.source.journalSykepleien Forskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record