Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBoge, Knut
dc.contributor.authorEllefsen, Sanne Gullbekk
dc.contributor.authorSætre, Mari Hunderi
dc.date.accessioned2018-01-24T09:47:14Z
dc.date.available2018-01-24T09:47:14Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5582
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractFormålet med denne studien er å få dypere innsikt og forståelse av arbeidsmiljøet og tjenestekvaliteten i privat kommersielt drevne sykehjem i Oslo kommune. Vi undersøker de ansattes oppfatning av arbeidsmiljøet og hvilken betydning dette har for tjenestekvaliteten. Denne studien tar utgangspunkt i forklaringsvariablene autonomi, arbeidsmengde, tilbakemeldinger og relasjon til nærmeste leder. Målestokken for sykehjemmenes tjenestekvalitet er tre av Sykehjemsetatens fem objektive kvalitetsindikatorer. Som følge av økningen av private helsetjenester blir fokuset på arbeidsmiljøet enda viktigere. Ansatte utsettes ofte for organisatoriske endringer og nye arbeidsordninger, og det økonomiske aspektet endrer seg, preget av økt kostnadsfokus og knapphet på ressurser. Ettersom konkurranseutsetting av pleie- og omsorgstjenester er et dagsaktuelt tema som det er forsket relativt lite på, er det et interessant tema å undersøke. Denne studien ser på mulige sammenhenger mellom arbeidsmiljøet for de ansatte på sykehjemmene og sykehjemmenenes tjenestekvalitet. Funnene våre indikerer at de ansattes autonomi og relasjoner til nærmeste leder har størst betydning for de ansattes opplevelse av arbeidsmiljøet i privat kommersielt drevne sykehjem i Oslo. Et overraskende funn er at de ansatte i privat kommersielt drevne sykehjem mener at arbeidsmengden ikke er for stor, noe man ville anta basert på funn fra tidligere forskning. Videre finner vi støtte for at arbeidsmiljøet til en viss grad kan ha betydning for tjenestekvaliteten. Våre funn tyder på at gode relasjoner til kolleger resulterer i mindre infeksjoner. Og videre finner vi at de ansattes tillit til og gode relasjoner til kolleger resulterer i færre underernærte. Med utgangspunkt i hva som er presentert ovenfor mener vi at studien vår er svært dagsaktuell, og vi tror at den kan bidra til økt fokus og innsikt i konkurranseutsetting av helsetjenester, samt konsekvensene dette kan ha for arbeidsmiljøet og kvaliteten på tjenestene. Vi håper videre at studien vil være nyttig for ledere på sykehjem i Oslo kommune og øvrige interessenter.en
dc.description.abstractThe purpose of this study was to gain understanding and knowledge about the effects of the privatization of nursing homes in Oslo. Due to steadily rising numbers of older people, the need for caring services is rapidly increasing, and causing pressure and the scarce resources available. Budgets and costs need to be managed more efficiently, and this is causing structural and organisational changes in nursing homes. These changes may have an impact on the employees’ working conditions, and the quality of services provided. We have examined employees’ perception of work environment in private nursing homes in Oslo by conducting a survey among the employee’s. Thereafter, we examine if the employees’ perceptions of work environment impact the quality of care using quality indicators developed by the municipality of Oslo. The results show that employee’s working in private nursing homes experience relatively low work load, high autonomy and are less satisfied with their relations to the leaders. We find that employee’s who experience autonomy and have good relations to their leaders are more satisfied with the work environment in private nursing homes. We also find that employees’ perception of work load and feedback at work is of less importance according to the employees’ perception of work environment. Our findings also indicate that employees’ perception of work environment has significant impact on quality of care in private nursing homes in Oslo. The findings described above are important implications for leaders and stakeholders in the health sector.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectArbeidsmiljøen
dc.subjectTjenestekvaliteten
dc.subjectKonkurranseutsettingen
dc.subjectPrivaten
dc.subjectKommersielten
dc.subjectSykehjemen
dc.subjectOsloen
dc.titleArbeidsmiljø og tjenestekvalitet i privat kommersielt drevne sykehjem i Oslo kommune - En eksplorerende studieen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel