Show simple item record

dc.contributor.advisorNordahl, Helge
dc.contributor.authorKvalsvik, Vibeke
dc.contributor.authorWaaler, Tine
dc.date.accessioned2018-01-23T12:54:53Z
dc.date.available2018-01-23T12:54:53Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5548
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractVi viser hvordan analyser av investeringer på selskapsnivå kan benyttes for å klassifisere en suksessfull forvaltning. Suksessfull forvaltning er i denne sammenheng definert som posisjoner hvor risikojustert avkastning er høyere enn median og eierandel over benchmark, eller risikojustert avkastning og eierandel under henholdsvis median og benchmark. Med utgangpunkt i risikojustert avkastning og eierandel har vi konstruert en testoperator. Denne benyttes til å analysere aksjeporteføljen til Statens pensjonsfond utland. Våre resultater viser at andel suksess fluktuerer rundt 50% og vi finner ingen fremtredende indikasjoner på aksjeplukkende ferdigheter i forvaltningen av SPU. Resultatene er ikke statistisk signifikante på 5% signifikansnivå og vi konkluderer dermed at suksess/ikke suksess skyldes tilfeldigheter.en
dc.description.abstractWe show how the analysis of company-level investments can be used to classify successful fund management. In this context, we defined successful fund management as either holding positions with above-median risk-adjusted performance and ownership above benchmark or positions with below-median risk-adjusted performance and ownership below benchmark. By having constructed a test operator based on risk-adjusted return and ownership, we replicated and studied the investments in the Government Pension Fund Global. Our results concluded that successful fund management capabilities fluctuate around 50%. In addition, we did not find any prominent indications of stock picking abilities. The results are not statistically significant at a 5% significance level and we therefore conclude that successful and unsuccessful fund management is a result of coincidences.en
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectFondsforvaltningen
dc.subjectStatens Pensjonsfond Utlandeten
dc.subjectOljefondeten
dc.titleFlaks eller ferdighet? En analyse av Oljefondets investeringer på selskapsnivåen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record