Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTobiassen, Anita Ellen
dc.contributor.authorJahnsen, Erlend Liestøl
dc.contributor.authorLøtvedt, Alexander Sæbø
dc.date.accessioned2018-01-23T12:12:17Z
dc.date.available2018-01-23T12:12:17Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5542
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen
dc.description.abstractDenne studien undersøker hvordan to av akseleratorprogrammene til Innovasjon Norge påvirker en Born Globals internasjonaliseringsprosess. Studien ble skrevet på grunnlag av akseleratorprogrammets økte betydning i Start-Up økosystemene. Etter vår kunnskap foreligger det lite empirisk forskning som utforsker effektene akseleratorprogrammer har på Born Globals internasjonaliseringsprosess. Vi har gjennomført et flercasestudie med en abduktiv tilnærming hvor primærdata har blitt samlet inn gjennom semi-strukturerte dybdeintervjuer med gründerne fra syv forskjellige Born Globals. Studien identifiserer at deltakelse påvirker hastigheten på internasjonaliseringsprosessen og prosessens geografiske fokus. Våre funn indikerer at mentorene fasiliterer for at gründerne tilegner seg kritisk kunnskap om eget selskap, foretar strategiske endringer samt utvikler bedriftsnettverk i en tidlig fase. På bakgrunn av våre funn utvikles en revidert forskningsmodell som illustrerer hvilke faktorer som fasiliterer endringen i deltakernes internasjonaliseringsprosess. Vi mener funnene våre kan gi en forståelse av hvordan Innovasjon Norges akseleratorprogrammer påvirker norske Born Globals internasjonaliseringsprosess.en
dc.description.abstractOur study aims to explain how two of Innovation Norway’s accelerators, influence a Born Globals internationalization process. We argue that our research is of high relevance because of the emerging role of accelerators in Start-Up ecosystems worldwide. Our understanding is that few empirical studies explore the effects accelerators have on Born Globals internationalization process. We have done a multiple-case study with an abductive approach, and collected primary data through semi structured interviews with entrepreneurs of seven different participating companies. We have identified that participation influence both the speed and the geographical scope of the internationalization process. Our findings indicate that participation increase the entrepreneur’s knowledge about their own business, engages strategic change, as well as enabling the entrepreneurs to develop a business network at an early stage. Based on our findings, we develop a revised research-model, which illustrates what factors that facilitate changes in the participant’s internationalization process. We argue that our findings give a better understanding on how Innovation Norway’s accelerators contribute to Norwegian Born Globals internationalization-processen
dc.language.isonben
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen
dc.subjectBorn Globalsen
dc.subjectInternasjonaliseringen
dc.subjectInnovasjon Norgeen
dc.titleEn Born Global i et akseleratorprogram. Hvordan akseleratorprogrammene TINC Silicon Valley og EM New York påvirker en Born Globals internasjonaliseringsprosessen
dc.typeMaster thesisen
dc.description.versionpublishedVersionen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel