Show simple item record

dc.contributor.advisorNaper, Cecilie
dc.contributor.authorLarsen, Ellen Berg
dc.date.accessioned2017-11-02T08:11:21Z
dc.date.available2017-11-02T08:11:21Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5350
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskaplanguage
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar sikte på å finne sammenhenger mellom lesing og helse. Ved bruk av høytlesing og samtale i to ungdomsgrupper letes det etter positive helseeffekter gjennom å se på selve leseprosessen og på kommunikasjonen i etterkant av lesingen. Ungdommenes modenhet gjenspeiles i at de inntar ulike leseroller og deres modenhetsgrad knyttes til utsagn og til forståelse eller eventuell mangel på forståelse for kompleksiteten i tekstene som deles. Møter med to ulike grupper på en skole for ungdom som har falt ut av vanlig skole har blitt observert gjennom lydopptak, deretter transkribert og analysert. Undersøkelsen er gjennomført i en kort tidsperiode. Materialet er likevel stort nok til å observere en metode i bruk, og til å dra slutninger omkring indikasjoner på at høytlesing i grupper kan gi positiv helseeffekt på lengre sikt.language
dc.description.abstractThis master thesis aims at finding a correlation between reading and health. By setting up two reading groups for teenagers, I have been searching for positive health effects by looking at the reading process and communication both during and after reading out loud together. The teenagers’ maturity in reading skills reflects in different reading roles and in the understanding or the lack of understanding of the complexity in the shared reading. Meetings with teenagers who attend a special needs school have been observed through sound recordings, and later transcribed and analysed. The intervall of this study is short. This is however an observation of a method in use, and the material is large enough to indicate that shared reading can produce positive health effects in the long run.language
dc.language.isonblanguage
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershuslanguage
dc.subjectlesinglanguage
dc.subjecthøytlesinglanguage
dc.subjecthelselanguage
dc.subjectkommunikasjonlanguage
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320language
dc.titleLesing ”live” - Møter mellom ungdom og litteraturlanguage
dc.typeMaster thesislanguage
dc.description.versionacceptedVersionlanguage


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record