Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Ingrid Ruud
dc.contributor.authorBossy, Dagmara
dc.contributor.authorFoss, Christina
dc.date.accessioned2017-09-11T10:35:37Z
dc.date.accessioned2017-09-26T10:52:01Z
dc.date.available2017-09-11T10:35:37Z
dc.date.available2017-09-26T10:52:01Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationKnutsen IRK, Bossy D, Foss C. Passer gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes 2?. Sykepleien Forskning. 2017language
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/5245
dc.description.abstractBakgrunn: Gruppebaserte lærings- og mestringstilbud arrangeres for å øke mestringskompetansen og forebygge komplikasjoner ved diabetes type 2. Det er imidlertid usikkert hvorvidt tilbudet er attraktivt for alle. Internasjonale studier viser at pasienter som i liten grad følger opp anbefalinger om livsstil og har lav sosioøkonomisk status, er underrepresentert i gruppebaserte lærings- og mestringstilbud.Hensikt: Studien undersøker hvor stor andel av et utvalg pasienter med type 2-diabetes som har deltatt på gruppebasert lærings- og mestringstilbud. Vi undersøker også hva som karakteriserer deltakerne og dem som ikke deltar.Metode: Vi utførte en deskriptiv tverrsnittsstudie, der 298 voksne pasienter med type 2-diabetes fylte ut et spørreskjema. Svarprosenten var 84,2 prosent. Kji-kvadrattest og logistisk regresjonsanalyse ble benyttet for å sammenlikne deltakere med ikke-deltakere.Resultat: Studien inkluderer 61 prosent menn og 39 prosent kvinner med gjennomsnittsalder 60 år. 38 prosent av respondentene har deltatt i gruppebasert lærings- og mestringstilbud. Vi fant signifikante forskjeller på informanter som har deltatt i opplæringstilbud sammenliknet med ikke-deltakere. Et flertall blant kursdeltakerne har høyt utdanningsnivå, og blant kursdeltakerne er det flest kvinner. Røykere er i flertall blant ikke-deltakere. De som deltok på opplæringskurs, var betydelig mer fysisk aktive. Konklusjon: Funnene viser skjev rekruttering til gruppebaserte lærings- og mestringstilbud og indikerer at det er behov for å utvikle og prøve ut alternative tilbud for å nå flere grupper av befolkningenlanguage
dc.language.isonblanguage
dc.publisherNorsk sykepleierforbundlanguage
dc.subjectDiabeteslanguage
dc.subjectGruppetilbudlanguage
dc.subjectOpplæringlanguage
dc.subjectMestringlanguage
dc.titlePasser gruppebaserte lærings- og mestringstilbud for alle med diabetes 2?language
dc.typeJournal articlelanguage
dc.typePeer reviewedlanguage
dc.date.updated2017-09-11T10:35:36Z
dc.description.versionpublishedVersionlanguage
dc.identifier.cristin1400587
dc.source.journalSykepleien Forskning


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record