Show simple item record

dc.contributor.authorGildtvedt, Kaja
dc.contributor.authorHellem, Elisabet
dc.contributor.authorØstensjø, Sigrid
dc.date.accessioned2010-10-07T12:22:40Z
dc.date.available2010-10-07T12:22:40Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationGiltvedt, K., Hellem, E. & Østensjø, S. (2010). Utvikling av motoriske ferdigheter hos førskolebarn med Prader-Willis syndrom en eksplorerende multicasestudie. Fysioterapeuten, 77(3), 14-15.en_US
dc.identifier.issn0016-3384
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/420
dc.description.abstractHensikt: Å kartlegge utvikling av motoriske ferdigheter hos barn med Prader-Willis syndrom (PWS) gjennom førskolealder, og sammenligne det enkelte barns utvikling med definerte aldersnormer. Design: En eksplorerende multicasestudie. Materiale: Seks barn med PWS ble rekruttert gjennom Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger. Ingen hadde fått veksthormon ved inkludering i studien. Fem fikk behandling fra fire års alder. Metode: Regelmessig kartlegging, i alt fem ganger, fra to til fem års alder med bruk av den motoriske skalaen i Bayley-II Scales of Infant Development og skalaen for funksjonelle forflytningsferdigheter i Pediatric Evaluation of Disability Inventory. Oppnåelse av motoriske milepæler ble rapport fra foreldrene. Resultat: Alle barna var betydelig forsinket i sin utvikling av motoriske ferdigheter, og de hadde noe ulike utviklingsforløp. Spørsmål om en mulig sammenheng mellom varighet av sondeernæring og motorisk utvikling ble reist. Veksthormonbehandling fra fire års alder synes ikke å akselerere den motoriske utviklingen i særlig grad. Konklusjon: Den forsinkete motoriske utviklingen hos barn med PWS innebærer at de bør følges systematisk helt fra starten og gjennom førskolealder med bruk av både diskriminerende og evaluerende kartleggingsverktøy. Nøkkelord: Prader-Willis syndrom, motorisk utvikling, fysioterapien_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Fysioterapeutforbunden_US
dc.relation.ispartofseriesFysioterapeuten; 77(3)
dc.subjectFysioterapien_US
dc.subjectMotorikken_US
dc.subjectFørskolebarnen_US
dc.subjectPrader-Willisen_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Fysioterapi: 807en_US
dc.titleUtvikling av motoriske ferdigheter hos førskolebarn med Prader-Willis syndrom en eksplorerende multicasestudieen_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.identifier.doihttps://www.fysioterapeuten.no/utvikling-av-motoriske-ferdigheter-hos-forskolebarn-med-prader-willis-syndrom---en-eksplorerende-multicasestudie/124753


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record