Show simple item record

dc.contributor.advisorSandbæk, Mona
dc.contributor.authorBråten, Solveig
dc.date.accessioned2010-09-14T12:57:51Z
dc.date.available2010-09-14T12:57:51Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/402
dc.descriptionMaster i sosialt arbeiden_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om hvordan sosialarbeidere forhandler mellom ulike verdigrunnlag i utførelsen av internasjonalt sosialt arbeid. Empirien i denne undersøkelsen består av kvalitative intervjuer med seks ungdomsdelegater fra Røde Kors Ungdom. Det forskningsanalytiske blikket er rettet mot hvordan ungdomsdelegatene forstår verdigrunnlag og forholder seg til Røde Kors sitt verdigrunnlag i en lokal og fremmed kontekst. Jeg tar utgangspunkt i Hans Georg Gadamers hermeneutikk og Michel Foucaults maktbegrep. Analysen synliggjør en generell oppfatning blant informantenes forståelse om Røde Kors sitt verdigrunnlag, og samtidig individuelle oppfatninger og prioriteringer. Jeg fokuserer på hvilke dilemmaer informantene har erfart. Disse favner blant annet utfordringer vedrørende kommunikasjon, skille mellom arbeid og fritid, og samarbeid om felles praksis. De individuelle forhandlingene karakteriseres både ut i fra ungdomsdelgatenes egen forståelseshorisont, men også av kollektive forståelser. Innholdet i de substansielle funnene viser at informantene forhandler mellom universelle idealer og idealet om å ha respekt for den lokale konteksten. De ønsker ikke å fremtre som ”eksperter” og velger i stedet en rolle som en ”hjelpende novise”. Idealene kan få konsekvenser ved at de legger bestemte handlingsbetingelser for informantenes arbeid, og idealene er med på å forme deres oppfatning av hva som er verdifullt.nob
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for samfunnsfagen_US
dc.subjectVerdieren_US
dc.subjectSosialt arbeiden_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.titleMine, dine eller våre verdier? : forhandlinger mellom verdigrunnlag i utførelsen av internasjonalt sosialt arbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record