Show simple item record

dc.contributor.advisorStorvik, Aagoth Elise Lossius
dc.contributor.authorBergwitz, Anbjørg Myhra
dc.contributor.authorRøsaasen, Carita Storm
dc.date.accessioned2016-11-04T07:47:07Z
dc.date.available2016-11-04T07:47:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3436
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen_US
dc.description.abstractMentoring og nettverksbygging er i litteraturen ansett som nyttig. Hvordan disse tiltakene kan være med på å påvirke høyt utdannede kvinner med flerkulturell bakgrunn sitt møte med arbeidslivet vet man derimot mindre om. Tidligere forskning har fokusert på barrierer knyttet til kjønn og etnisitet, men i mindre grad kombinasjonen av disse opp mot betydningen av tiltak som mentoring og nettverk. Gjennom en casestudie av sosialentreprenøren Seema undersøker vi hvordan deres talentprogram tilfører de unge kvinnelige deltakernes nyttige erfaringer og ressurser, med tanke på en dag å skulle bli ledere. Ved å benytte en kvalitativ metode med semistrukturerte intervjuer gir studien et innblikk i hvordan talentene rustes gjennom tiltak som mentoring og nettverksbygging. Resultatene viste at talentenes møte med arbeidslivet påvirkes ved at kvinnene får en annen tilnærming til næringslivet og egen karriere. Dette har artet seg gjennom personlig utvikling i form av økt selvtillit og selvfølelse, kunnskap om næringslivets spilleregler, leder- og karriereutvikling, samt et utvidet nettverk og bedre forståelse knyttet til nettverksbygging.en_US
dc.description.abstractThe positive aspects of mentoring and networking are well established. How these activities contribute in altering work-related experiences of highly educated minority women is however less known. Previous studies have focused on gender and ethnicity, but less on the combination of the two in relation to the significance of mentoring and networking. A case study of the social entrepreneur Seema and their talent program was conducted in order to determine how participation affected the young women in relevance to one day becoming notable leaders. Through semi-structured interviews the study surveys how the talents develop as a result of participation in activities such as mentoring and networking. The results show how the women learn to properly approach the business community and better manage their own careers. More specifically the women developed personally through increased self-confidence and self-esteem and academically through gained knowledge about leadership and career development, expanded network and improved skills in networking.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectNettverken_US
dc.subjectmentoringen_US
dc.subjectglasstaken_US
dc.subjecthomososialen_US
dc.subjectreproduksjonen_US
dc.subjectminoritetskvinneren_US
dc.subjectnæringsliven_US
dc.subjectkvinnelige ledereen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Kvinne- og kjønnsstudier: 370en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosiologi: 220en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Statsvitenskap og organisasjonsteori: 240::Offentlig og privat administrasjon: 242en_US
dc.titleMentoring og nettverksbygging for høyt utdannede kvinner med flerkulturell bakgrunn - En casestudie av Seema sitt sosialentreprenøriske bidragen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record