Show simple item record

dc.contributor.advisorBelsom, Einar
dc.contributor.authorThomas, Steffany
dc.contributor.authorVu, Teresa Kieu
dc.date.accessioned2016-11-04T07:43:17Z
dc.date.available2016-11-04T07:43:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3435
dc.descriptionMaster i økonomi og administrasjonen_US
dc.description.abstractDette studiet tar for seg markedets reaksjoner på Oslo Børs ved annonsering av topplederbytte. Vi utfører et event-studie hvor vi tester om det eksisterer unormal avkastning ved annonsering av topplederbytte. Vi benytter ulike variabler for å avdekke hvilke forhold som påvirker den unormale avkastningen. For annonsering av ny toppleder finner vi positiv signifikant unormal avkastning i motsetning til avgang der vi ser at markedet reagerer negativt. Den negative reaksjonen reduseres delvis dersom en ansettelse annonseres samtidig. Vi får signifikant forskjell mellom resultatene ved testing av avgang mot ansettelse. Vi finner at det ikke er signifikant forskjell mellom ansettelser av ulikt kjønn. Likevel ser vi at ansettelsen av en kvinnelig toppleder gir en større positiv reaksjon i markedet enn ved ansettelse av en mannlig toppleder. Dette indikerer at type topplederbytte og forklaringsvariablene spiller en sentral rolle for hvordan markedet vil reagere.en_US
dc.description.abstractThis study investigates the market reaction on the Oslo Stock Exchange of announcement of CEO turnovers. Our research is an event-study, which tests for the existents of abnormal stock returns of CEO turnover announcements. We use different variables to identify the factors that influence the abnormal returns. For announcement of new CEO we find positive significant abnormal returns as opposed to departing CEO announcement where the market reacts negatively. The negative reaction is partly decreased if an announcement of the new CEO is at the same time. By testing the results of CEO departures against CEO appointments, we find significant difference between them. We find that there is no significant difference between the employments of different gender. However, the appointment of female CEOs provides a greater positive reaction in the stock market than when employing male CEOs. This indicates that the type of CEO turnovers and the explanatory variables have a central role in how the market will react.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectTopplederbytteen_US
dc.subjectmarkedsavkastningen_US
dc.subjectunormal avkastningen_US
dc.subjectevent-studieen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Økonomi: 210::Bedriftsøkonomi: 213en_US
dc.titleMarkedsavkastninger ved annonsering av topplederbytte - En empirisk studie av børsnoterte selskaper i det norske aksjemarkedet i perioden 2010 - 2015en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record