Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGulbrandsen, Liv Mette
dc.contributor.authorBrynildsen, Hege Ryen Ligaard
dc.date.accessioned2016-10-14T08:20:37Z
dc.date.available2016-10-14T08:20:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3404
dc.descriptionMaster i familiebehandlingen_US
dc.description.abstractJeg har gjort en diskursiv lesning av foreldreblogger om lekser, Materialet er 14 blogginnlegg av 10 norskspråklige skrivere fra 2012, som er foreldre til skolebarn og hvor teksten inneholder ordet ”lekser”. I materialet har jeg undersøkt hvordan lekser og foreldreposisjoner skrives fram gjennom tekstlige valg, tekstretning, språklige virkemidler som sjanger, språkhandlinger, tegnsetting, ordvalg,, kontekst og maktprosedyrer i diskursen. Jeg leste tekstene dialogisk ved å stille materialet spørsmålene hva, hvem, hvordan og hvorfor. I arbeidet med oppgaven ble jeg opptatt av metaforer skriverne brukte og fant dette som en nyttig tilnærming i refleksjon over variasjoner i likhet og ulikhet i drøftingen og rekontekstualiseringen av foreldreposisjonene i materialet. I avslutningen presenterer jeg forslag til videre arbeid med implikasjoner analysen og drøftingen kan ha for praksisfeltet. Trylleformler henspiller på en mulighetstenkning og en økt bevissthet rundt eget ståsted og praksis, i alle nivåer av samfunnsstrukturen.en_US
dc.description.abstractThis thesis presents a readthrough of blogs based in an approach of discourse. There are 14 different texts, written by 10 norwegianspeeking writers, published in 2014 on the internet. The writers are all parents with children in school. I have read the material dialogically by asking questions to the texts like who, what, how and why. The positions of parents have then been organized according to variation according to differences and recontextualization by the use of four metafores. In this last part of the discussion of the material I have been intrigued by the use of Metaphores in the material. I then coclude by presenting some ideas for further consideration into the field of discourse on homework. These are connected to awareness and possibilities of practioners in practice, called ”magical formulas”.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectbloggen_US
dc.subjectforeldreen_US
dc.subjectlekseren_US
dc.subjectdiskursen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.titleTrylleformler - Mulige metaforer om foreldreposisjoner En diskursiv lesningen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel