Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Tor Arne
dc.contributor.authorTvete, Hanne
dc.date.accessioned2016-10-05T08:47:38Z
dc.date.available2016-10-05T08:47:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3382
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har jeg undersøkt hva slags holdninger forskerne ved Høgskolen i Østfold (HiØ) har til Open Access (OA) og i hvilken grad disse holdningene gjenspeiler seg i praksis. Jeg sammenlignet også svarene med en tilsvarende undersøkelse gjort på Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA), for å se på likheter og ulikheter mellom forskernes holdninger og praksis ved de to høgskolene. Undersøkelsen viser at forskerne ved HiØ har en generell høy kjennskap til OA, men er ikke godt kjent med de ulike retningene innen OA. Det institusjonelle arkivet (IR) Brage er ukjent for mange og egenarkiveringspraksisen er lav. Omtrent halvparten av forskerne kjenner til et OA-tidsskrift innen sitt fagfelt, men de er skeptiske til kvaliteten på fagfellevurderingen og få har publisert OA. Forskerne ved HiOA har også en generell høy kjennskap til OA. De er derimot godt kjent med det IR ODA og har en høy egenarkiveringspraksis. Mange forskere kjenner til OA-tidsskrifter og halvparten har publisert OA. Forskerne ved begge høgskolene mener at OA-tidsskrifter mangler prestisje og kvalitet.en_US
dc.description.abstractIn this master-thesis I have conducted a survey among researchers at Østfold University College (HiØ). The purpose was to describe the attitudes they have towards Open Access and if these attitudes reflects in their publication-practises. I compared my study findings with a previous study findings on the same topic conducted at Oslo and Akershus University College of Applied Sciences (HiOA). The survey shows that the researchers at HiØ know the concept of OA well, but are not familiar with the different types of OA. The institutional repository (IR) Brage is unknown to most researcher at HiØ and self-archiving is low. About half of the researchers can identify an OA journal of their discipline. They are sceptical to the quality of the peer-review process and only a few have actually published in an OA journal. The researchers at HiOA have high knowledge of the OA concept. They are well aware of the IR ODA, and the rate of self-archiving is very high. Several of the researchers can identify an OA journal and more than half of them have published OA. The researchers at the University Colleges both agree that OA-journals lack prestige and quality.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectOpen accessen_US
dc.subjectinstitusjonelle arkiven_US
dc.subjectHøgskolen i Østfolden_US
dc.subjectHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320::Kunnskapsgjenfinning og organisering: 323en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Biblioteks- og informasjonsvitenskap: 320en_US
dc.subjectVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Databaser og multimediasystemer: 428en_US
dc.titleOpen Access-publisering. - En komparativ holdningsundersøkelse mellom forskere ved HiØ og HiOAen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record