Show simple item record

dc.contributor.advisorMørland, Gerd Elise
dc.contributor.advisorBringaker, Jennie Hagevik
dc.contributor.authorKarlsen, Marianne
dc.date.accessioned2016-10-03T10:46:33Z
dc.date.available2016-10-03T10:46:33Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3351
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar for seg formidlingsformer innen praktisk tilnærming med utgangspunkt i utstillingen Avtrykk. Tresnitt fra fem århundre, ved Nasjonalgalleriet, i perioden fra 06.11.15 - 24.01.16. I oppgaven undersøkes og drøftes ulike former for opplevelsesformidling innen materialtilnærming, og hvorvidt opplevelse kan fremstå som en egen formidingsstrategi. Intensjonen er å kunne belyse formidlingsstrategier rettet mot praktisk tilnærming, og synliggjøre de mulighetene som dette kan medbringe. Tilnærmingen i denne oppgaven er observasjoner av case-studien med flere vinklinger til formidlingsmetoden som omhandler praktiske prosesser. Intensjonen for denne forskningen er todelt. Et ønske er å se nærmere på hvordan og med hvilke muligheter det er for deltaker å tilnærme seg et kunstverk igjennom aktiv deltakelse. Delmål to er å sette fokus på formidling og utfordre praksis rundt formidling. Jeg vil argumentere for at deltaker i en praktisk formidlingssituasjon kan få en opplevelse og innsikt i det taktile ved å bruke hånden og "lese" med den. Jeg gjorde et forstudium i feltet, i 2014. I forstudiet fikk jeg en avtale med Munchmuseet som innebar at jeg fikk anledning til å formidle både en omvisning og et tresnittverksted med en barnehage. Empirigrunnlaget viser derfor til de ulike perspektivene som har vist seg i løpet av undersøkelsen. I teorien viser jeg til ulike former for formidling, hvor formidlingen fremstår som dirkete og indirekte, ofte gjennom en opplevelsesbasert formidling. Jeg har foretatt observasjoner av flere aldersgrupper, og situasjoner innen den praktiske formidlingen. I utstillingen var håndverket tydelig i presentasjonen av prosess, det ga både en betydning til verkene som var presentert, og selve tilnærmingen til materialet og den sanselige opplevelsen publikum fikk. Utstillingen ga dermed håndverket en betydning og en relevans til vår hektiske hverdag, nemlig den sakte opplevelsen. Nasjonalgalleriet ga publikum muligheten til å tre inn i prosessen i verkstedet til studentene i Krausekollektivet først i utstillingen. Etter utstillingssalene var intervensjonen til Kilpper der hele verket omsluttet publikum i en prosess. Drop-in verkstedet var en mulighet for publikum til å prøve ut tresnitt prosessen selv.en_US
dc.description.abstractThe main concern in the Master theses is experience in practical approach by cognitive and educational, in art didactic strategies. This is a case study looking at the exhibition Avtrykk. Tresnitt fra fem århundrer, Nasjonalgalleriet, 06.11.15 - 24.01.16. In this research I distress the different material an object approaches for experiential education, and the discussion how experienced didactic might be an educational valid strategy. The intention is to enlighten the possibilities of experience in practical didactic. It is two intentions for this research; one is how the public can approach a piece of art by practical approach. Part two, is to focus on the education and the cognitive approach in the museum. How can practical approach give the participant an understanding of the artwork? How can practical approach give the participant the understanding by the practice of the hand? I am arguing that the public will get an experience though touch and reading by the hand, through cognitive practical approach. In 2014, I did a pioneer project in my field. The observations is a variation of groups in different ages, and situations of cognitive practical approach. The exhibition was clearly focusing on the craftsman and the artisan, in the process of doing. In addition, perceiving of the process for the public. The materiality of the process made the experience of the artwork into an experience. The craftwork became relevant as a contrast to our hectic day-to-day life, as being in the moment and the slow-movement. The National gallery gave the public the opportunity to step into the process in the workspace with the students in Krausekollektivet, Thomas Kilppers intervention was an installation for the public to walk into, and on his floorcutting, as the work was surrounding the public. The drop-by workshop gave the public the opportunity to experience the woodcut.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectAvtrykk. Tresnitt fra fem århundreen_US
dc.subjectNasjonalgallerieten_US
dc.subjectopplevelsesformidlingen_US
dc.subjectmaterialtilnærmingen_US
dc.subjectformidlingen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Maleri, tegning, grafikk: 122en_US
dc.titlePraktisk tilnærming som formidlingsgrep: Estetisk opplevelse i en sanselig formidlingsstrategien_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record