Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNielsen, Liv Merete
dc.contributor.advisorStrand, Kari Saasen
dc.contributor.authorMelkild, Nora J. B.
dc.date.accessioned2016-10-03T09:56:05Z
dc.date.available2016-10-03T09:56:05Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3350
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractDenne masteravhandlingen tar for seg tematikken miljø og bærekraft i faget Kunst og håndverk. For å undersøke denne tematikken har jeg valgt å undersøke ni utvalgte strategidokumenter om utdanning innenfor ulike fagfelt. Med dette som bakgrunn har jeg formulert følgende problemstilling: Hva prioriteres innen miljø og bærekraft i et utvalg av norske strategidokumenter om utdanning (2004-2015)? Hvilke utfordringer og muligheter ligger i Kunst og håndverksfaget? Problemstillingen består av to deler. Del en tar for seg hva som prioriteres innen miljø og bærekraft i de utvalgte strategidokumentene. Dette presenteres i kapittel 4. I del to belyses noen punkter fra strategidokumentene og knyttes til hvilke utfordringer og muligheter som ligger i Kunst og håndverksfaget. Dette presenteres i kapittel 5. Som utdannet faglærer i Kunst og håndverk, innehar jeg en forforståelse av fagets utfordringer og muligheter, og utforsker dermed eget fagfelt. Dermed er den valgte forskningsmetoden tekstanalyse i en fortolkende tradisjon. Begrepet bærekraft er vidtomspennende, men i denne undersøkelsen vil det fokuseres på forbruk, materialforståelse og håndverk i relasjon til handlingskompetanse i et framtidsperspektiv. I kapittel 6 presenteres det praktisk estetiske arbeidet, hvor det undersøkes ved å benytte leire og keramikk som materiale og teknikk. Den valgte tematikken undersøkes videre i det praktisk estetiske arbeidet hvor muligheter i et verkstedarbeid vektlegges som et bidrag til økt materialforståelse.en_US
dc.description.abstractThe focus of this Master Thesis is the environment and sustainability within the field of arts and crafts. To explore these issues, I have chosen to examine nine selected strategic documents on education within different fields. On the basis of these, I have defined the following approach: What is the main focus within environment and sustainability in a selection of Norwegian strategic documents on education, 2004-2015? What are the challenges and possibilities for arts and crafts? This formulated approach has two parts. Part one assesses what is prioritized within environment and sustainability in the chosen strategic documents. This is presented in Chapter 4. Part two assesses some key points from these chosen documents and links them to which challenges and possibilities exist within the field of arts and crafts. This is presented in Chapter 5. As a teacher specialized within the field of arts and crafts, I have an understanding of both the challenges and possibilities within this field. Therefore I am researching my own field. As such, the research method of text analysis falls within an interpretative tradition. The concept sustainability is wide, but in this thesis, the foci will be on consumption, material understanding and crafts in relation to competence to act with a future perspective. In Chapter 6 I present my practical, esthetic project, which is illustrated by using clay and ceramics as a material and technique. The chosen theme is examined further in the practical esthetic work, where opportunities found in a workshop setting are emphasized as a potential contribution to an enhanced understanding of materials.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectKunst og håndverken_US
dc.subjectmiljøen_US
dc.subjectbærekraften_US
dc.subjectstrategidokumenteren_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Kunsthistorie: 120::Folkekunst, kunsthåndverk: 123en_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280::Fagdidaktikk: 283en_US
dc.titleForbruk, miljø og bærekraft i utvalgte norske strategidokumenter om utdanning (2004- 2015) - Utfordringer for Kunst og håndverksfageten_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel