Show simple item record

dc.contributor.advisorGjærum, Rikke Gürgens
dc.contributor.advisorBrænne, Gunhild
dc.contributor.authorHåland, Nina Therese
dc.date.accessioned2016-09-30T11:26:32Z
dc.date.available2016-09-30T11:26:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3337
dc.descriptionMaster i estetiske fagen_US
dc.description.abstractHensikten med denne masterstudien er å undersøke hvordan organisasjonen «Faudhias Sisters Organization» arbeider sosialpolitisk med emansipatorisk teaterarbeid for å bedre den tanzanianske kvinnens stilling i Swahilikysten. Med mål om økt likestilling mellom menn og kvinner, skaper organisasjonen teaterforestillinger for å debattere om kvinnens sosiale posisjon i et mannsdominert samfunn. Ved å ta del i organisasjonens hverdag i en periode på fire uker, har jeg gjennomført intervjuer med fire kvinner for å undersøke hvordan den tanzanianske kvinnen opplever egen samfunnsposisjon. Dette var for å skape forståelse i hvorfor organisasjonen skaper forestillinger om kvinnetematikker. Jeg har i tillegg intervjuet organisasjonens to styremedlemmer for å undersøke hvorfor og hvordan de skaper teater, hvordan forestillingen utvikles og formidles, og hva organisasjonen må ta hensyn til ut fra hvilke reaksjoner de har mottatt ved å formidle kvinnetematikker til befolkningen i Swahilikysten. Organisasjonen skaper forestillinger med mål om å endre publikums holdninger til hvordan de betrakter kvinnen i samfunnet, og derfor har jeg også vært opptatt av på hvilken måte en teaterforestilling kan skape en holdningsendring i publikum. Hva ligger tilgjengelig i teatermediet slik at det kan endre holdninger som er forankret i sosiale normer, kultur, tro og livssyn? Gjennom konfrontasjoner og diskusjoner under forestillingen har organisasjonen mål om å endre publikums holdninger til kvinnen gjennom teateret. De driver også tiltak på flere offentlige arenaer for å utvikle kvinnens sosiale posisjon. Ved å inkludere henne i den kreative skaperprosessen formidler hun om kvinnetematikker til andre kvinner i og utenfor arenaen. Organisasjonen arbeider for å gi kvinnen samme ansettelses-, utdannelses- juridiske- og økonomiske muligheter som menn.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this master thesis is to examine how the organization “Faudhias Sisters Organization” works social politic with emancipatory theatre to improve the Tanzanian women`s position in the Swahili Coast. Their goal is to create gender equality between men and woman, and the organization creates theatre to debate about women`s social position in a male-dominant society. By taking part in the organization`s daily life for a period of four weeks, I have conducted interviews with four women to examine how the Tanzanian woman experiences her own social position. The purpose was to create an understanding of why the organization creates notions of female themes. I have also interviewed the organization`s two board members to investigate why and how they create theatre, how the performance is created and performed, and what the organization must take into account based on the reactions they have received by performing women`s issues to the population in the Swahili Coast. The organization creates performances with the aim of changing public attitudes to how they view the women in their society, and therefore I have also been concerned with the manner in which theatre can create a change of attitudes that are rooted in social norms, culture, faith and belief? Through confrontations and discussions during the performance, the organization aims to develop her social position, to give the women the same employment- educational-, legal- and economic opportunities as men.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershusen_US
dc.subjectFaudhias Sisters Organizationen_US
dc.subjectemansipatorisk teaterarbeiden_US
dc.subjectkvinneren_US
dc.subjectlikestillingen_US
dc.subjectVDP::Humaniora: 000::Film- og teatervitenskap: 170::Teatervitenskap: 172en_US
dc.titleKvinnen fra sør - En studie av organisasjonen «Faudhias sisters Organization» og deres sosialpolitiske teaterarbeid for kvinner i Tanzaniaen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record