Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorGjesme, Torgrim
dc.contributor.authorHalvorsen, Jesper
dc.date.accessioned2016-09-06T09:12:18Z
dc.date.available2016-09-06T09:12:18Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/3319
dc.descriptionMaster i læring i komplekse systemeren_US
dc.description.abstractGrunnet et økende sykefravær, flere i uføretrygd og tidlig pensjonsalder er de økonomiske utgiftene økende, mens produksjon og tilgang på arbeidskraft er synkende. Denne problemstillingen er gjeldene for det norske samfunn som helhet, helt ned til den enkelte bedrift og individ. Artikkelen ser på områder og faktorer som kan ha innvirkning på sykefraværet. Mennesker er som et utgangspunkt, avhengig av å ha forutsigbarhet og kontroll. For å oppnå det i et stadig økende komplekst samfunn, må man vite noe om hvordan man kan påvirke sine omgivelser. Om man ikke klarer det, er sannsynligheten for at man ikke får til endring eller utvikling på bestemte områder eller fenomener tilstede. Arbeidstakere som føler mestring og kontroll på arbeidsplassen står bedre rustet mot uforutsigbarhet og faren for sykemelding. Artikkelen tar for seg teori om at en høy grad av kontroll henger sammen med et lavere sykefravær. Forskning på området bør ha større fokus på helsefremmende faktorer og ikke bare faktorer som reduserer sykefraværet. Oppgave 2: Artikkelen vil presentere en undersøkelse gjort våren 2015.Alle spørsmål handler om arbeidsmiljøet og er delt opp i kategorier, som jobbkrav, rolleforventninger, kontroll i arbeidet, forutsigbarhet i arbeidet, mestring av arbeidet, sosialt samspill og trivsel, sykefravær og til slutt organisasjon og ledelse.Med hjelp av svarene fra spørreskjemaet og korrelasjonsanalyse, kan en finne faktorer som påvirker eller skaper sykefravær på gitt tjenestested. Ønsket er å identifisere forhold som reduserer sykefravær. Dette er også første del av problemstillingen. Foruten faktorer til sykefravær ønsker jeg å se om det er kjønnsmessige forskjeller på grunner til sykefravær og faktorer som reduserer fraværen_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Institutt for atferdsvitenskapen_US
dc.relation.ispartofseriesMALKS;2016
dc.subjectSykefraværen_US
dc.subjectPsykososiale faktoreren_US
dc.subjectIA-avtalenen_US
dc.subjectInkluderende arbeidsliven_US
dc.subjectAutonomien_US
dc.subjectHelsefremmende faktoreren_US
dc.subjectArbeidsmiljøen_US
dc.titleFaktorer som bidrar til reduksjon av sykefravær. Artikkel 1en_US
dc.title.alternativeSykefravær og psykososiale faktorer – en korrelasjonsundersøkelse. Artikkel 2en_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel