Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVårheim, Andreasen_US
dc.contributor.authorRøgler, Jannickeen_US
dc.date.accessioned2010-04-12T07:58:58Z
dc.date.available2010-04-12T07:58:58Z
dc.date.issued2008en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/318
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.description.abstractABM-utvikling, statens senter for arkiv, bibliotek og museum ble opprettet 1. januar 2003. Denne oppgaven ser nærmere på prosessen som foregikk i biblioteksektoren i forkant av etableringen av ABM-utvikling. Nærmere bestemt samlingen av de nasjonale bibliotekorganene Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn. Da en samling endelig ble gjennomført, ble ikke resultatet et bibliotekdirektorat, slik ønsket var fra biblioteksektoren selv. I stedet ble Riksbibliotektjenesten og Statens bibliotektilsyn en del av det nyopprettede organet ABM-utvikling. Ved å benytte to ulike, teoretiske innfallsvinkler, henholdsvis Kingdons beslutningsteori og Bourdieus feltteori forsøker jeg å finne svar på hvorfor det tok over tretti år før en samling av de to organene fant sted. Oppgaven er en studie som beskriver nærmere aktørene og deres synspunkter i en beslutningsprosess. Aktørene har hatt både ulike posisjoner og stått for ulike perspektiver i debatten. Min empiri baserer seg på to bibliotektidsskrifter og et utvalg offentlige dokumenter og utredninger. Mine kvantitative funn viser at det er et klart sammenfall i antall debattinnlegg og publiseringstidspunkt for sentrale offentlige dokumenter og utredninger. Empirien synliggjør at for at en debatt skal kunne oppstå i bibliotekfeltet, er det behov for en utløsende ekstern faktor. Dette styrker min antagelse om at biblioteksektoren i Bourdieus forstand er et svakt organisert felt.nob
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfagen_US
dc.subjectABM-utviklingen_US
dc.subjectBibliotekpolitikken_US
dc.titleHysj! Om samlingen av biblioteksektoren på nasjonalt nivåen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel