Show simple item record

dc.contributor.authorKnutsen, Unnien_US
dc.date.accessioned2010-04-12T07:58:57Z
dc.date.available2010-04-12T07:58:57Z
dc.date.issued2007en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/315
dc.descriptionMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskapen_US
dc.description.abstractOppgaven diskuterer hvorvidt folkebibliotekenes katalogarbeid utføres effektivt og rasjonelt. Gjennom kvalitative samtaleintervjuer har 18 ulike bibliotek gitt informasjon om hvordan katalogdata innlemmes i lokal katalog. De fleste har som strategi å kjøpe data fra Biblioteksentralen, et mindretall fra Den norske Bokdatabasen. Kun ett bibliotek i undersøkelsen har valgt å katalogisere all tilvekst selv. Dataene fra sentral leverandør bearbeides og tilpasses bibliotekenes katalogpraksis. Alle bibliotekene katalogiserer lokalhistorisk litteratur, dette ser folkebibliotekene som sitt særskilte ansvar. De største bibliotekene har behov for å importere poster fra utlandet, men dette hindres av ineffektive import- og bearbeidingsrutiner. Bibliotekene med musikksamlinger er tvunget til å katalogisere mye av musikkmaterialet fra grunnen av fordi etterspørselen av poster er langt større enn tilbudet fra sentrale leverandører. Bibliotekene etterspør også mer analysering. Mange bibliotek rapporterer at de er nær en tålegrense når det gjelder pris på katalogdata. Noen bibliotek sier derfor opp abonnement og baserer seg på å ”stjele” poster fra andre. Folkebibliotekenes rasjonalitet og effektivitet på katalogområdet må vurderes i lys av de rammebetingelser av økonomisk og organisatorisk art de opererer under. Oppgaven beskriver og analyserer dagens marked for katalogdata. Markedet fungerer på flere måter lite tilfredsstillende. I forbindelse med en diskusjon om alternative måter å organisere markedet på blir det argumentert for at katalogdata kan betraktes som et kollektivt gode.nob
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for journalistikk, bibliotek- og informasjonsfagen_US
dc.subjectFolkebiblioteken_US
dc.subjectKatalogiseringen_US
dc.titleUt og stjæle poster? : Effektivitet og rasjonalitet i folkebibliotekenes katalogarbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record