• Betydningen av ulike kanaler i verving av blodgivere 

      Hermundstad, Brita; Mousavi, Seyed Ali; Knutsen, Teresa Risopatron; Johannessen, Dorthe Charlotte; Klock, Jorunn; Wangen, Beate Tandberg; Ulvær, Andreas; Wuttudal, Lene Nilson; Llohn, Abid Hussain (Bioingeniøren;2, Journal article; Peer reviewed, 2018-02-21)
      Formål: Studiens mål var å fremskaffe kunnskap om ulike måter blodgivere blir rekruttert til blodbanken. Det ble undersøkt om rekrutteringsmåtene blir påvirket av demografiske variabler og om andelene i rekrutteringsmåter ...