• Betydningen av ulike kanaler i verving av blodgivere 

   Hermundstad, Brita; Mousavi, Seyed Ali; Knutsen, Teresa Risopatron; Johannessen, Dorthe Charlotte; Klock, Jorunn; Wangen, Beate Tandberg; Ulvær, Andreas; Wuttudal, Lene Nilson; Llohn, Abid Hussain (Bioingeniøren;2, Journal article; Peer reviewed, 2018-02-21)
   Formål: Studiens mål var å fremskaffe kunnskap om ulike måter blodgivere blir rekruttert til blodbanken. Det ble undersøkt om rekrutteringsmåtene blir påvirket av demografiske variabler og om andelene i rekrutteringsmåter ...
  • Helseatferd blant blodgivere 

   Nybruket, Monica Jenssen; Llohn, Abid Hussain; Knutsen, Teresa Risopatron; Karlsen, Bente Anita Grande; Skogheim, Ruby; Bråten, Sissel; Qvale, Ingerid; Luong, Vinh Hoang; Hermundstad, Brita; Mousavi, Seyed Ali (Journal article; Peer reviewed, 2018-10-02)
   Formål: Formålet med denne studien var å kartlegge helseatferd (tobakks- og alkoholbruk og fysisk aktivitet) i et utvalg av blodgivere, og undersøke i hvilken grad resultatene fra studien gjenspeiler helseatferd i den ...