• Bioingeniøren som diagnostisk samarbeidspartner i helsevesenet 

      Larsen, Marianne; Almås, Synnøve Hofseth (Bioingeniøren;2018(4), Journal article; Peer reviewed, 2018-04-27)
      Bakgrunn. Målet med denne studien var å undersøke om en bioingeniør kan inngå som en diagnostisk samarbeidspartner (DSP) og derved oppleves som en naturlig del av et tverrprofesjonelt team i helsevesenet. Metode. Det ...